Kim jesteśmy? - Agencją specjalizującą się w marketingu filmowym

Co proponujemy?

  • Opracowanie i realizację strategii filmu, obejmującą planowane działań, w tym pozycjonowanie filmu, określenie grup docelowych, określanie narzędzi promocji filmu, opracowanie budżetu filmu.
  • Opracowanie i wdrożenie kampanii PR wykorzystującej różnorodne narzędzia komunikacji, mające na celu najefektowniejsze dotarcie do wybranej grupy odbiorców.
  • Pozyskiwanie partnerów promocji filmu zarówno w ramach patronatów filmowych, jak i niestandardowych akcji specjalnych oraz cross promocji.
  • Kreację i copywriting obejmujący tworzenie tekstów promocyjnych, haseł, scenariuszy, projektów graficznych zarówno adaptowanych jak i oryginalnych, produkcję spotów radiowych i telewizyjnych, produkcję trailerów kinowych oraz całkowitą produkcję poligraficzną wszelkich materiałów promocyjnych.
  • Zakup mediów, obejmujący radio, telewizję, Internet, prasę oraz outdoor. Przedstawienie możliwości reklamowych dopasowanych do danego projektu oraz wybór najodpowiedniejszego dla celów kampanii, zestawu kanałów i środków marketingowych.
  • Organizację premier, pokazów i konferencji prasowych.
  • Pozyskiwanie sponsorów zarówno do kampanii promocyjnych, jak i firm zainteresowanych product placementem.